Infolinia:   

 

Komendy po niemiecku

 

W nawiasach zapis fonetyczny, jak należy czytać po polsku:

Kommissionieren- (Komisjoniren) komisionować/zbierać zamówienie
Kommissionierfahrzeug- (komisjonir-far-cojg) wózek do komisionowania  
Kommissionierer- (komisjonirer) – osoba kompletująca zamówienia
Kommissioniergruppe (komisjonir grupe) grupa komisjonowania

 

Menge – ilość
Mindermenge (minder-menge)- niewystarczająca ilość
Mengenkorrektur (mengen-korektur) - skorygować ilość

 

Schlafen (szlafen) spać (przerwa)
Nachschub (nah-szub) uzupełnienie= zamówić dodatkową ilość
Zurück (curyk) - z powrotem, cofnąć się

 

Auftrag (auf-trag) - zamówienie
Auftrag parken- zamówienie zaparkować (odstawić)
Auftrag Nummer – numer zamówienia

 

Behälter (behelter) – pojemnik/box
Behälter voll (behelter fol)- pełen pojemnik = zakończyć zamówienie 
Behälternummer (behelter-numer) numer pojemnika
Behälternummer eingeben (behelter-numer ajn-gejben) podać numer pojemnika

Artikel Nummer- numer towaru

Abmelden (ab-melden) - odmeldować się/wylogować się

Wollen sie sich Abmelden? (wolen zi ziś ab-melden?) czy chcesz się wylogować?
Verbindung beendet (ferbindung be-endet) – połączenie zakończone

 

 Anmelden (an-melden) - zameldować się
wirklich (wirkliś/wirklich) na pewno.
Versandlaebel (fer-zand-lebejl) – naklejka/etykieta

Wareneingang- (waren-ajn-gang) dział przyjmowania towaru
Warenausgang- (waren-aus-gang) dział wydawania towaru
W
arenausgangszone (waren-aus-gangs-cone) -

Entsorgung- (ent-zorgung) dział sortowania śmieci
Bestätigen (besztetigen) potwierdzić
Packen (paken) pakować
Verpacker (ferpaker) pakowacz/pracownik pakujący
Stellplatz (sztel-plac) miejsce odstawiania zamówień
Prüfplatz (pryfplac) miejsce kontrolowania zamówień
Prüfzyfer (pryf-cyfer) liczba kontrolna
Ladestation (ladesztacjon) ładowarka
Messer- nóż
Etiketten- etykietki
Drucker (druker) drukarka
Lager – magazyn
Lagerplatz (lager-plac) miejsce towaru w magazynie
Gerät einschalten (geret ajn-szalten)- włączyć urządzenie
Abschließen (ab-szlisen)- zakonczyć
Palette- paleta

Wiederholung- (wider-holung) - powtórzenie
Anzahl (ancal) – liczba/ilosc

Wiederaufnahme (wider-auf-name)- ponowne rozpoczęcie gdy zamówienie nie jest skończone
Behälterwiederaufnahme (behelter-wider-auf-name) podać numer, który jest przyklejony na boxie, by można było zakończyć zamówienie.

 

Status (sztatus)- ile jeszcze zostało pozycji do skończenia zamówienia.
Offene Positionen 145 (ofene pozicjonen) - 145 pozycji do zakończenia zamówienia.

 

Funktion „Behälter voll” wirklich ausführen? – (funkcjon behelter fol wirklich ausfyren?)
czy wybrać funkcję „zakończyć zamówienie”?

K
ennziffer fehlt oder ist ungültig- (ken-cyfer fejlt oder ist ungyltig)
źle zostały potwierdzone cyfry, powtórzyć je jeszcze raz.

 
Prüfziffer Lagerplatz ist falsch- (pryf-cyfer lager-plac ist falsz)
 źle potwierdzono cyfry – powtórzyć

 

Menge stimmt nicht mit Entnahmemenge ueberein (menge sztimt nicht mit ent-name-menge yber-ajn) - źle potwierdzona ilość- powtórzyć   

Pickmenge korrigiert auf (pikmenge korygirt auf ...) – ilość do wzięcia skorygowana na ... 

Nachschub (nach-szub)- uzupełnienie, gdy nie ma nic na palecie lub jest za mało.
Funktion Nachschub wirklich ausführen? (funkcjon nach-szub wirkliś ausfyren)
czy na pewno zamówić towar?

 

 

Es wurden Nachräumer erstellt (es wurden nach-rojmer ersztelt)– zostało zamówione
Bringe zu Warenausgangszone 312 Drucke Versandlaebel- (bringe cu waren-aus-gans-cone 312 druke fersandlebel) – przynieś/odstaw do strefy wydawania towaru 312, wydrukuj etykietę 
Voice Aktivität auswählen (Wojs Aktiwitet auswejlen)– proszę wybrać funkcje

 

   

Liczebniki po niemiecku

 

 

1 (ajns)          11 (elf)                    21 (ajn-und-cwancig)         10- cejn
2 (cwaj)         12 (cfelf)                  22 (cwaj-und-cwancig)       20  (cwancig)
3 (draj)          13 (draj-cejn)            23 (draj-und-cwancig)        30 (draj-sig)
4 (fir)             14 (fir-cejn)              24 (fir-und-cwanicig)           40 (fir-cig)
5 (fynf)          15 (fynf-cejn)            25 (fynf-und-cwancig)         50 (fynf-cig)
6 (zeks)         16 (zeh-cejn)             26 (zeks-und-cwancig)         60 (zeh-cig)
7 (ziben)        17 (zib-cejn)              27 (ziben-und-cwancig)        70 (zib-cig)
8 (acht)         18 (ach-cejn)             28 (acht-und-cwancig)          80 (ach-cig)
9 (nojn)         19 (nojn-cejn)            29 (nojn-und-cwancig)         90 (noj-cig)
10(cejn)         20 (cwancig)

 

 

 

 

 

Jak należy prawidłowo pakować pojemnik/box

a) Box musi być zawsze zapakowany prawidłowo.

b) Wszystkie stare etykietki należy pozrywać.

c) Zawsze ciężkie kartony na dół pakować, lekkie u góry tak by się nic nie uszkodziło.

d) Szare skrzynki najpierw obok siebie, później do góry układać (tak by jedna strona boxu nie była za ciężka).

e) Towar tak pakować by sie nie powywracał.

f) Kartony z płynami zawsze musza stać, nie układać na leżąco (by się nic nie powylewało).

g) Wszystkie małe i łatwo niszczące się towary pakować do szarych skrzynek.

h) Pokarm dla zwierząt i jedzenie dla ludzi pakować osobno.  

i) Towar i skrzynki nie mogą z boxu wystawać.

j) Ciężkie towary równomiernie podzielić, tak by sie box nie wywrócił.

k) Box z ciężkim towarem tylko w 75 % spakować ( by nie był za ciężki, głównie chodzi o napoje) l) Etykiety zawsze parami kleić, jedną na bok boxu, drugą z przodu.

 

m) Etykiety tylko kleić na towar który przed sprzedażą będzie wypakowany z kartonu (na opakowaniach zbiorczych).

 

  n) Box zabezpieczyć paskami 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2006-2016.
Realizacja: Projektowanie stron www